Könsneutrala äktenskap och vigsel, på lulesamiska Diarienummer: Ju 09.01lsa

Ladda ner:

Översättning till lulesamiska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".