Könsneutrala äktenskap och vigsel, på romani arli Diarienummer: Ju 09.01roa

Ladda ner:

Översättning till romani arli av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".