Könsneutrala äktenskap och vigsel, på romani kale Diarienummer: Ju 09.01roka

Ladda ner:

Översättning till romani kale av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".