Könsneutrala äktenskap och vigsel, på romani lovari Diarienummer: Ju 09.01rol

Ladda ner:

Översättning till romani lovari av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".