Könsneutrala äktenskap och vigsel, på sydsamiska Diarienummer: Ju 09.01ssa

Ladda ner:

Översättning till sydsamiska av faktabladet "Könsneutrala äktenskap och vigsel".