Informationsmaterial från Justitiedepartementet

En frivillig revision Diarienummer: Ju 10.11

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Från och med den 1 november 2010 gäller nya regler om revision av små aktiebolag. Sådana bolag får välja om de ska ha en revisor eller inte. Syftet med reformen är att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin verksamhet. Revisionsplikten inskränks även för vissa andra företag, bland annat handelsbolag. I detta faktablad beskrivs kortfattat den nya lagstiftningen.