Informationsmaterial från Miljödepartementet

FN-möte om biologisk mångfald, CBD COP10 Diarienummer: M2010.29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Framgång i Nagoya - en seger för miljön

FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan i oktober 2010 blev en stor framgång. Världens länder antog en ny global vision med ambitiösa mål för att rädda den biologiska mångfalden till år 2020, kombinerat med ett omfattande åtgärdspaket. De nådde också en överenskommelse om ett internationellt avtal om tillträde till genetiska resurser (ABS-protokollet), som sätter internationella regler för hur genetiska resurser ska få samlas in och hur vinster från nyttjandet ska fördelas. Informationsbladet innehåller en kortfattad redovisning av resultatet som förhandlades fram vid FN-mötet om biologisk mångfald, CBD COP10 i Nagoya, Japan.