Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Diarienummer: U10.027

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat om förändringar i förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2011. Denna skrift presenterar en promemoria som har tagits fram inom Utbildningsdepartementet. Promemorian beskriver bakgrunden till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen.

Broschyren är slut och kommer inte att tryckas i fler exemplar.