Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet

Ladda ner:

Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet är en sammanställning över publicerade kunskapsöversikter som kan bedömas vara relevanta utifrån ett svenskt utbildningspolitiskt perspektiv. För att använda sammanställningen går ni in på "Sammanställning över policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet". För att få en bakgrund till sammanställningen och en vägledning i evidensområdet rekommenderas att ni går in på "Policyrelevanta kunskapsöversikter inom utbildningsområdet - Bakgrund till sammanställningen och vägledning i evidensområdet".