Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Foreign Land Investments in Developing Countries - Contribution or Threat to Sustainable Development? Diarienummer: L 11.001

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skriften diskuteras frågan om utländska markinvesteringar i utvecklingsländer. Olika författare ger sin syn på frågan om och konsekvenserna av att utländska investerare i allt större utsträckning söker sig till främst utvecklingsländer för att säkra sin livsmedelsförsörjning och skogsråvaror. Denna trend förstärktes kraftigt som en följd av livsmedelskrisen 2008.

Skriften är en engelsk version av FAO-kommitténs debattskrift nr 7. Den svenska versionen "Utländska markinvesteringar i utvecklingsländer – Bidrag eller hot mot hållbar utveckling?" kommer att publiceras under april 2011.