Ny fastighetsmäklarlag Diarienummer: Faktablad Ju 11.03

Ladda ner:

Den 1 juli 2011 trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft. Den nya lagen förstärker konsumentskyddet för den enskilde. Samtidigt ges mäklare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Reglerna för mäklares medverkan vid fastighetsköp blir modernare och mer förutsebara. Detta faktablad berättar kortfattat om den nya lagen.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär