Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Planerade propositioner och skrivelser 2011/12

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 15 september 2011-16 januari 2012.

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.