Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Diarienummer: S2010.026

Ladda ner:

Riksdagen har den 1 december 2010 godkänt den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). Denna broschyr innehåller den av riksdagen godkända strategin.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär