Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Publikationen avser Operativt program för fiskerinäringen i Sverige för perioden 2007-2013.