Möte i den internationella våtmarkskonventionen Diarienummer: M2012.08

Ladda ner:

Den 6-13 juli 2012 träffas representanter för de 162 länder som anslutit sig till den internationella våtmarkskonventionen, också kallad Ramsarkonventionen, i Bukarest, Rumänien. Sverige vill att våtmarker ska skyddas, bevaras och vid behov restaureras. Skadliga verksamheter som dikning och torvtäkt ska begränsas till ett minimum, därför har vi bland annat infört dikningsförbud i södra och mellersta Sverige.