Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Planerade propositioner och skrivelser hösten 2012

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 18 september 2012 - 14 januari 2013.

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.