Sambor och deras gemensamma hem - kortfattad information om sambolagen

Ladda ner:

Broschyren ger en kortfattad information om sambolagen. Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar begreppet sambor och anger när ett samboförhållande ska anses ha upphört.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär