Den nordiska modellen i en ny tid - Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013

Ladda ner:

Regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet har under drygt fyrtio års tid bidragit till att knyta våra länder närmare varandra. Det har varit en värdefull plattform för samarbete och dialog både inom och utanför Norden och inte minst i vårt närområde.

Sverige tar år 2013 över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet med övertygelsen att det nordiska samarbetet kan användas för att gemensamt möta de framtidsutmaningar som våra länder står inför. Det handlar om hur vi bekämpar utanförskapet, inte minst arbetslöshet bland unga. Det handlar om hur vi ökar konkurrenskraften samtidigt som vi skapar ett hållbart samhälle med höga välfärdsambitioner. Det handlar om hur vi hanterar våra demografiska utmaningar när allt färre ska försörja allt fler.

Som ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2013 tar Sverige avstamp i den nordiska samhällsmodellen. En modell som framgångsrikt bidragit till att utveckla våra länders tillväxt, välfärd och sammanhållning. Vi tror att vi med den i ryggen står redo att vidareutveckla det nordiska samarbetet och med samlad kraft möta en ny tids utmaningar.

Fredrik Reinfeldt
Statsminister

Ewa Björling
Nordisk samarbetsminister