Fakturabedrägeri - vad gäller?

Ladda ner:

Detta faktablad innehåller korta fakta som kan vara till hjälp för dig om du råkar ut för fakturabedrägeri. Det ska inte ses som en uttömmande redogörelse över de aktuella regelverken utan syftar till att ge översiktlig information.

Artikelnr N2012.30