Informationsmaterial från Miljödepartementet

The Swedish environmental objectives system Diarienummer: M2013.01

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Miljömålssystemet är den centrala gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. Regeringen och riksdagen har förstärkt och utvecklat miljömålssystemet, och ett tydligare fokus har lagts på genomförande och åtgärder för att möta dagens miljöutmaningar.