Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Ladda ner:

"Chef i RK" är en gemensam policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet. Syftet med policyn är att underlätta och stödja ett enhetligt arbetssätt med chefsförsörjningen i Regeringskansliet. I policyn presenteras Regeringskansliets syn på chefsförsörjningsarbetet, dvs. arbetet med att attrahera, rekrytera och utveckla chefer genom stöd före, under och efter ett chefsuppdrag.