Informationsmaterial från Miljödepartementet

Så blev vår luft renare - En skrift med lösningar på problemen med luftkvaliteten Diarienummer: M2013_05

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Flera svenska städer har problem med att uppnå EU:s luftkvalitetsnormer. Den här skriften togs fram av Miljödepartementet i samarbete med experter i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala i mars 2013. Syftet är att visa på vad städerna gjort för att förbättra luftkvaliteten och framför allt vilka åtgärder som fungerar.