Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Adult education and training in Sweden Diarienummer: Faktablad U13.012

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Faktablad på engelska

Skolväsendet för vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning(komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Dessutom finns yrkeshögskolan (YH) och kompletterade utbildningar.