Informationsmaterial från Finansdepartementet

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Diarienummer: S2013.011

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. Uppdateringen innehåller de ändringar som skett sedan 2009, framför allt genom den nya regeringsformen 2011.

Skriften utgör ett stöd för de statsanställda i arbetet med att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati; mänskliga rättigheter och rättssäkerhet; effektivitet och tillgänglighet.