Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Från befolkningsfrågor till SRHR - Sverige globala engagemang i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Diarienummer: UD13.035

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Som ett led i upptakten till den internationella parlamentarikerkonferensen om ICPD som Sverige står värd för den 23–25 april 2014 har UD:s enhet för multilateralt utvecklingssamarbete tagit fram denna skrift om Sveriges engagemang i ICPD- och SRHR-frågor.

Skriften har som sin utgångspunkt själva Kairokonferensen, som ägde rum i september 1994, och innehåller beskrivningar av Sveriges engagemang före (från och med 1950-talet), under och efter konferensen. En tidslinje över några av de viktigaste milstolparna inom befolknings- och SRHR-biståndet är inkluderad för att ge en kondenserad överblick av de senaste 100 åren. Två exempel på områden där Sverige har varit särskilt engagerat – sexualundervisning och barnmorskors roll i mödravården – är också inkluderade i form av faktarutor. Kapitlen är skrivna av olika författare