Lättläst: Sammanfattning av proposition om lättläst 2013/14:134 Diarienummer: Lättare att läsa

Sammanfattning av Proposition om lättläst, prop. 2013/14:134 på lättläst svenska.

Detta handlar propositionen om

I det här förslaget (propositionen)
föreslår regeringen
att Centrum för lättläst
ska stänga.

Men regeringen vill att staten
ska fortsätta att stödja
företag och organisationer
som gör lättlästa böcker och lättlästa nyheter.

Myndigheten för tillgängliga medier ska ansvara för lättläst

Regeringen föreslår därför
att Myndigheten för tillgängliga medier:

  • ansvarar för lättläst i Sverige
  • blir Sveriges kunskaps-center för lättläst information och andra medier som ger stöd till människor med nedsatt läsförmåga
  • stödjer den lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR

Myndigheten för tillgängliga medier
ska börja arbeta med lättläst
den 1 januari 2015.

Stöd till skolor

Myndigheten för tillgängliga medier
bör även ge skolorna stöd
att hjälpa elever med nedsatt läsförmåga.

Det är viktigt att veta vem som behöver lättläst

För att Myndigheten för tillgängliga medier
ska kunna ge ett bra stöd
ska staten undersöka
vem som behöver lättläst.

Målet bör vara
att alla människor
ska kunna läsa böcker och nyheter
oavsett vilken läsförmåga de har.