Informationsmaterial från Miljödepartementet

Informationsgrafik: Ekosystemtjänster Diarienummer: M2014.01

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna informationsgrafik presenteras vad ekosystemtjänster är och varför det är viktigt för människan att det finns fungerande ekosystem och en biologisk mångfald. Förslagen i propositionen 2013/14:141 - En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster presenteras också i korthet.

Materialet är fritt att använda i olika digitala och tryckta kanaler i samband med kommunikation om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Med ekosystemtjänster menas de tjänster som naturens ekosystem ger till människan, och de utgör en bas för vår välfärd. Genom dessa tjänster får vi till exempel livsmedel och vattenrening. De lägger även en grund till jordens bördighet och bidrar till ren luft.