Informationsmaterial från Finansdepartementet

Fördelningspolitisk redogörelse

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

På uppdrag av riksdagen lämnar regeringen sedan 1994 varje år en fördelningspolitisk redogörelse i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen eller till budgetpropositionen. I redogörelsen analyseras inkomstfördelningen i ett historiskt och ett internationellt perspektiv. Dessutom utvärderas i vilken utsträckning den förda politiken medverkar till att utjämna levnadsvillkoren på kort och lång sikt.