Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Publicerad Uppdaterad

Från och med den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott införs i brottsbalken. Vidare avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig. Reglerna om erkännande av utländska äktenskap skärps också.

Ladda ner:

Faktablad Ju 14.02