Informationsmaterial från Miljödepartementet

Rapport: OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2004–2012 Diarienummer: M2014.09

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

OECD granskar regelbundet sina medlemsländers miljöpolitik. Detta är utvärderingen av och rekommendationerna från granskningen av Sveriges miljöpolitik 2004-2012.

Granskningen presenterades vid ett seminarium onsdagen den 11 juni 2014 kl. 10.00-11.30, följt av en pressträff kl. 11.40-12.00. Seminariet och pressträffen webbsänds och kan även ses i efterhand.

Utvärderingen och rekommendationerna i denna broschyr är en del av OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2004–2012. Hela granskningen publiceras i september 2014.

Granskningen utvärderar Sveriges steg mot en hållbar utveckling och grön tillväxt samt fokuserar på minskningen av växthusgasutsläpp och förvaltningen av marina ekosystemtjänster.