Informationsmaterial från Justitiedepartementet

En digitalt sammanlänkad rättskedja

Publicerad · Uppdaterad

För att möta de utmaningar som rättsväsendet står inför - och som ytterst handlar om att öka människors trygghet och minska antalet brott - krävs en effektivare hantering av brottmål. För att åstadkomma detta har regeringen uppdragit åt rättsväsendets myndigheter att gemensamt utveckla formerna för brottmålshanteringen med fokus på effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet.

Ladda ner:

Arbetet innebär att de berörda myndigheterna med stöd av it utvecklar ett förbättrat informationsutbyte i brottmålshanteringen, vilket leder till såväl ökad effektivitet som ökad kvalitet. Härigenom skapas också ett bättre underlag för kunskap, analys och uppföljning inom rättskedjan. När ett ärende kan följas elektroniskt genom rättskedjan kan information tas fram och analyseras på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. På så sätt skapas nya förutsättningar att effektivisera hanteringen av brottmål och införa en mer kunskapsbaserad brottsbekämpning. Digitaliseringen av informationsutbytet i rättskedjan skapar dessutom möjligheter till bättre styrning av och effektivare resursutnyttjande i rättsväsendet.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär