Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Lärarhandledning för gymnasieskolan om mänskliga rättigheter 2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

UD har utarbetat en lärarhandledning för att stödja och bredda skolors pågående arbete om frågor som rör mänskliga rättigheter. Handledningen baseras på UD:s årliga rapporter om mänskliga rättigheter och vänder sig främst till gymnasiet och gymnasielärare. Syftet är att peka på hur MR- rapporterna kan användas inom olika områden i undervisningen, och att visa hur en fokuserad läsning av rapporterna kan öka både kunskap och förståelse om de universella mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.