Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (kortversion)

Publicerad · Uppdaterad

Kortversion av "En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck". Innehåller fokusområdena som strategin omfattar.
(Uppdaterad juni 2018)

Ladda ner: