En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (kortversion)

Kortversion av "En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck". Innehåller fokusområdena som strategin omfattar.
(Uppdaterad juni 2018)

Ladda ner: