Informationsmaterial från Socialdepartementet

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll (fullständig text på svenska) Diarienummer: S2014.023

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige anslöt sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

Publikationen innehåller enbart den svenska texten, som en anpassningsåtgärd för personer med funktionsnedsättning.

Publikationen är uppdaterad den 13 oktober 2014.

Beställningar i tryckt form görs från Myndigheten för delaktighet, MFD. Du kan beställa via webbplatsen www.mfd.se/publikationer, eller via e-post: [email protected], eller telefon 08-600 84 00.