Planerade propositioner och skrivelser hösten 2014

Ladda ner:

Riksmötet 2014/15

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 7 november 2014 – mitten av januari 2015.

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.