Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Informationsmaterial från Socialdepartementet

CV för statssekreterare Agneta Karlsson

Publicerad Uppdaterad

Agneta Karlsson ansvarar för socialförsäkringar och pensioner, folkhälsa, hälso- och sjukvård samt idrott.

Ladda ner:

Statssekreterare Agneta Karlsson
Statssekreterare Agneta Karlsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Personligt

Född 1962. Gift. Två barn.

Utbildning

1997
Poppius journalistskola

1991
Examen i organisationsteori, Förvaltningslinjen, Stockholms universitet

1986
Latinamerikanska samhällsförhållanden, Stockholms universitet

1981
Gymnasieexamen, Samhällsvetenskaplig linje, Sigtuna humanistiska läroverk

Befattningar och uppdrag

2017–
Statssekreterare, Socialdepartementet, för socialminister Annika Strandhäll

2014–2017
Statssekreterare, Socialdepartementet, för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström

2011–2014
Chef Arena Medier och vice VD Arenagruppen

2006–2011
Chef för samhällskontakter GlaxoSmithKline (GSK)

2004–2006
Statssekreterare, Utbildnings- och kulturdepartementet

2002–2003
Statssekreterare, Socialdepartementet

1998–2002
Politiskt sakkunnig, Socialdepartementet

1994–1998
Politisk handläggare, LO

1993
Borgarrådssekreterare, Stockholms stadshus

1989–1991
Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen

Uppdrag

2013– 2014
Gruppledare barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

2012–2014
Ledamot i flera av Arenagruppens bolagsstyrelser som vice VD

2010–2014
Ledamot i Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL)
arbetsmarknadsberedning

2006–2014
Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
Järfälla

2006–2010
Gruppledare Utbildningsnämnden i Järfälla

2004–2006
Vice ordförande i Allmänna arvsfonden

2003–2004
Vice ordförande i Tekniska museet

2000–2004
Ordförande för Barnsäkerhetsdelegationen (SOU)

2001–2002
Ledamot i Statskontorets råd

2001–2002
Ledamot i Samhalls styrelse

1995–1997
Ersättare för LO i EU:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.