Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Propositionsförteckningen våren 2015

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Riksmötet 2014/15

Propositioner avsedda att avlämnas från den 19 januari 2015 under återstoden av riksmötet.

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2015. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.