Informationsmaterial från Socialdepartementet

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (lättläst svenska) Diarienummer: 2015.001

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige anslöt sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

Publikationen innehåller en bearbetning av konventionstexten till lättläst svenska, som en anpassningsåtgärd för personer med funktionsnedsättning.

Beställningar i tryckt form görs från Myndigheten för delaktighet, MFD. Du kan beställa via webbplatsen www.mfd.se/publikationer, eller via e-post: info@mfd.se, eller telefon 08-600 84 00.