Informationsmaterial från Justitiedepartementet

E-juridik (e-justice) Diarienummer: Faktablad Ju 2015.01

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

EU:s medlemsstater samarbetar inom e-juridik för att förbättra och utveckla användningen av modern teknik i gränsöverskridande rättsliga förfaranden samt för att bidra till ett förbättrat samarbete mellan rättsliga myndigheter i olika medlemsstater. Samarbetet syftar även till att skapa lättillgänglig och sammanhållen information om EU-rätten och om medlemsstaternas rättssystem via en webbplats, e-juridikportalen.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär