Informationsmaterial

Med medborgaren i centrum

Publicerad · Uppdaterad

Strategi från 2012 som beskriver regeringens målsättningar för arbetet med att förstärka myndigheternas förmåga att samverka digitalt i förvaltningsgemensamma it-frågor.

Ladda ner: