Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Informationsmaterial från Försvarsdepartementet

Överenskommelse om försvarspolitisk inriktning 2016-2020

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ställer sig bakom den i detta dokument beskrivna politiska överenskommelsen rörande försvarets inriktning 2016 till och med 2020.

Med denna försvarsinriktning inklusive den ekonomiska ram som aviseras samt utredningen om långsiktig materielförsörjning omhändertas i huvudsak de fem steg som föreslagits av Försvarsmakten för att öka den operativa förmågan under de närmaste åren.