Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Språkundervisning för bättre etablering

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I vårändringsbudgeten och vårpropositionen presenterar regeringen flera förslag för att stärka språkundervisning för bättre etablering. Regeringen vill bl.a. att studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska och att kompetensutveckling samt att satsningar för fler sfi-lärare görs.