Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Publicerad

Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Regeringen anser att företagande och respekt för de mänskliga rättigheterna går hand i hand och ska vara en del av en aktiv politik för hållbart företagande. Regeringen har därför tagit fram en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter.

Ladda ner:

I juni 2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter: UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Den nationella handlingsplanen syftar till att omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå. Planen är ett svar på EU-kommissionens uppmaning till medlemsstaterna  att ta fram nationella handlingsplaner.

Hittills har Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Litauen utarbetat nationella handlingsplaner.