Informationsmaterial från Finansdepartementet

Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män - utdrag ur budgetpropositionen för 2016

Publicerad

Ladda ner:

"Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män" är ett utdrag ur budgetpropositionen för 2016. Här presenteras och analyseras utvecklingen av den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män, med särskilt fokus på arbetsmarknad och löner.