Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Propositionsförteckning hösten 2015

Publicerad

Propositioner avsedda att avlämnas från och med 15 september 2015 till mitten av januari 2016.

Ladda ner:

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.