Skolpolitiska läget

Presentationsmaterial från presseminarium med utbildningsminister Gustav Fridolin om skolpolitiska läget.

Ladda ner: