Statsförvaltningens utveckling - utdrag ur budgetpropositionen för 2016

Ladda ner:

Särtryck ur budgetpropositionen för 2016 med statlig förvaltningspolitik och statliga arbetsgivarfrågor.