Sveriges exportstrategi

Den svenska exportstrategin

"Sveriges nya exportstrategi är utvecklad i nära samverkan med näringslivet. I strategin adresserar regeringen de utmaningar som svensk export står inför med en mängd konkreta insatser."

Ladda ner: