Utrikesdepartementets delar av budgetpropositionen för 2016

UD ansvarar för eller har del i tre utgiftsområden på statsbudgeten
– Internationell samverkan, Internationellt bistånd samt Näringsliv.

Ladda ner: