Informationsmaterial från Näringsdepartementet

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 Diarienummer: N2015.31

Publicerad Uppdaterad

En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela Sverige inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.

Ladda ner:

För att åstadkomma detta krävs insatser och samverkan inom en rad olika sektorer och på alla samhällsnivåer – därför behöver Sverige en nationell strategi som kan utgöra en gemensam utgångspunkt i arbetet för allas möjligheter att bo, utvecklas och driva företag i hela landet. På så sätt skapas förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller samman.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär